sales@wannaprapai.com
 Tel. 034-440800


TH | EN

  1. เครื่อง Universal Testing Machine ( Instron )


ใช้ในการทดสอบความแข็งแรงของฟิล์ม / การยืดตัวของฟิล์ม / ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ( Cof )


  2. เครื่อง Spectro photometer


ตรวจสอบค่าความเข็มของสีที่ได้จากการวัด โดยมีกระบวนการควบคุมการผสมสีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการค่าความแตกต่างของสี
  3. เครื่อง ชั่งกาว


ควบคุมปริมาณการใช้กาวที่ใช้ในการผลิตให้มีความสม่ำเสมอ และได้ตาม SPEC ที่กำหนดไว้ ในระบบลามิเนท

หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | เครื่องจักรที่ใช้ | สินค้า | เครื่องมือตรวจสอบ | สมัครงาน | ติดต่อเรา